B

Bedöms jag som förare strängare under prövotiden?

D

Det är mörkt och jag kör i en bilkö. Bilen bakom ligger för nära. Hur ska jag göra?

Du ökar hastigheten till det dubbla, hur många gånger längre blir bromssträckan?

Det börjar regna efter en lång period av varmt och torrt väder. Är det sämst väggrepp i början eller slutet av regnskuren?

Det är vinter och jag har hyrt en släpvagn med odubbade däck. Är det tillåtet att dra släpet med en bil som har dubbade däck?

E

En polis vinkar att jag ska köra, men trafikljuset i korsningen lyser rött. Vad ska jag göra?

Efter att jag har tvättat bilen tar bromsarna ojämnt. Hur kan jag åtgärda felet?

F

Får man montera ett odubbat nödhjul om bilen har dubbdäck?

Får man stanna eller parkera på ett backkrön?

Får man köra med enbart parkeringsljuset tänt?

Får jag skjutsa mitt barn som är fyra år och 110 cm långt om jag saknar bilbarnstol?

Finns det något miljöfarligt ämne som släpps ut i stora mängder trots att min bil har katalysator?

Finns det något ämne i bilens avgaser som försämrar blodets förmåga att transportera syre?

Får man ha odubbade däck på släpvagn om bilen har dubbdäck?

Får man dubbelparkera bredvid en uppställd container?

Får man stanna på en busshållplats?

Får man köra med snökedjor på gator där det råder dubbförbud?

Får man köra om färdbromsen är sönder?

Får man använda bilbarnstol i baksätet?

Finns det undantag för att korsa heldragen linje?

Får man köra med dubbdäck om det är vinterväglag i maj?

För koldioxidutsläppen från fordon betalas en skatt, vilken?

Får taxibilar köra i ett kollektivkörfält?

Får förare av väghållningsfordon bryta mot bestämmelserna om fordons plats på vägen?

Får man stanna vid en spårvagnshållplats?

Får man flytta på sitt fordon, som utgör fara för annan trafik, om ens passagerare skadats svårt?

G

Går det att påskynda förbränningen av alkohol?

Går det att styra en bil om styrservooljan har läckt ut och servon är ur funktion?

Gäller högerregeln inne på en parkeringsplats?

H

Hur stor del av all koldioxidutsläpp i Sverige orsakas av vägtrafiken?

Hur kan jag på ett bra sätt varna bakomvarande trafik att jag snart tänker göra en inbromsning?

Hur märker jag felaktig balanseringen av däcken?

Hur många skadas i trafiken varje år?

Hur ska man göra om man kommer till en vägkorsning där trafiksignalen visar grönt ljus, men under trafiksignalen sitter ett stoppmärke?

Hur ska man hjälpa en person som blöder kraftigt från benet vid en trafikolycka?

Hur märker jag om hjulinställningen är felaktig?

Hur ska helljuset användas vid möte i mörker?

Hur långt avstånd till framförvarande fordon bör man ha?

Hur många centiliter starksprit (40%) motsvarar 33 cl starköl (5,5%)?

Hur ofta ska man kontrollbesiktiga bilen?

Hur kan man upptäcka att ABS-systemet inte fungerar?

Hur påverkas bromssträckan om jag sänker hastigheten från 100 km/h till 50 km/h?

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år?

Hur kontrollerar jag att styrservon fungerar?

Har motorns storlek någon betydelse när det gäller bränsleförbrukningen?

Hur fungerar direktseendet och periferiseendet i trafiken?

Hur nära ett hållplatsmärke vid en busshållplats får man parkera?

Hur lång tid har jag på mig för att anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen efter att jag sålt min bil?

Hur kan jag på ett bra sätt visa trafikanter bakom mig att jag tänker stanna vid vägkanten?

Hur påverkas man av högt buller från trafiken?

Hur ska bilbälte användas på bästa sätt?

Hur många personer dör när de blir påkörda i 30 km/h jämfört med 50 km/h?

Har jag några skyldigheter om jag tappat last på vägen?

Hur länge ska motorvärmaren vara inkopplad innan start, om temperaturen är noll?

Hur många passagerare får åka samtidigt i en bil?

Hur kontrollerar jag om en medicin påverkar mig som förare?

Hur ska helljuset användas vid omkörning i mörker?

Hur ska en vägtransportledare vara klädd?

Hur många av de som dör i singelolyckor är alkoholpåverkade?

Hur långt färdas bilen på en sekund i 30, 50, och 90 km/h?

Hur många personer dör årligen i trafiken i Sverige?

Hur stor andel av alla trafikolyckor med personskador sker i mörker?

Hur påverkas vi av stress i trafiken?

Hur påverkar hastigheten observationsbredden?

Hur påverkas förare av stress?

Hur mycket ökar bränsleförbrukningen per kilometer om man kör i 90 km/h och ökar till 110 km/h?

Hur många minuter vinner man per mil om man ökar hastigheten från 70 till 90 km/h?

Hur kan man kontrollera att ABS-bromsen fungerar?

Hur många cl sprit motsvarar en öl eller ett glas vin?

Hur ska jag placera bilen vid vänster- och högersväng?

Hur fort får en lätt lastbil köra på motorväg?

Hur mycket starksprit motsvarar en 50 cl starköl?

Hur ska man märka ut last vid körning i mörker?

Hur många procent av de fotgängare som bli påkörda i 50 km/h dödas?

Hur mycket ökar bromssträckan i förhållande till hastigheten?

Hur stor andel av de som dör i trafiken är män?

Hur ska en släpvagn markeras om man parkerar den i mörker där belysning saknas?

Hur påverkar alkohol synen?

Hur många alkoholpåverkade dör i trafiken varje år?

Hur straffas jag om jag kör narkotikapåverkad?

Hur kommer det sig att unga förare i allmänhet reagerar långsammare än äldre erfarna förare?

Hur långt innan faran sitter vanligtvis ett varningsmärke på en motorväg?

Hur mycket ökar reaktionssträckan i förhållande till hastigheten?

Hur långt ska ett barn vara för att använda endast bilbälte?

Hur lång är reaktionssträckan om jag kör i 100 km/h och har en reaktionstid på 1 sekund?

Hur kan jag minska svårighetsgraden i bilkörningen?

Hur långt innan faran sitter vanligtvis ett varningsmärke på en 50-väg?

Hur länge får jag parkera på en parkeringsplats med endast P-skylten?

Hur ska bromspedalen kännas när motorn inte är på?

Hur ska man uppträda när man passerar en varningsanordning med texten ”Olycka” på?

Hur fort får man köra med släp?

Hur lång reaktionstid har en förare vanligtvis i en överraskande trafiksituation?

Hur många viltolyckor sker varje år?

Hur lång bör en person vara för att sitta på en plats med krockkudde?

Hur lång tid tar resan om jag ska köra 40 mil och min medelhastighet är 80 km/h?

Hur tillämpar man grundregeln i ett tättbebyggt område?

Hur många passagerarplatser får det högst finnas i en personbil?

Hur stor tidsvinst får man med en hastighetsökning med 10 eller 20 km/h?

Hur ska jag ställa in P-skivan?

Hur lång tid ska motorvärmaren vara inkopplad?

Hur fort måste man köra för att förlora körkortet?

Hur påverkas miljön av upprepade accelerationer och inbromsningar?

Hur ska jag placera bilen om jag kör på en enkelriktad gata och ska svänga vänster?

Hur kontrollerar jag att bromsarna fungerar?

I

I vilken situation är risken för grupptryck störst? När en kille/tjej kör med killar/tjejer i bilen?

I vilken situation är risken för grupptryck störst, med manliga eller kvinnliga passagerare?

I vilken ordning ska jag följa anvisningar i trafiken när det gäller trafiksignaler, regler och skyltar?

J

Jag har stannat bakom en bil i en korsning med stopplikt. Får jag köra samtidigt som bilen framför?

Jag försöker starta på halt väglag, men kommer inte igång. Hur ska jag göra?

Jag kör på en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. En bussförare, som har släppt av passagerare, ska köra ut från hållplatsen. Vad gäller? Vem har företräde?

Jag har endast B-behörighet. Får jag vara handledare vid övningskörning med motorcykel?

Jag ska svänga till höger i en korsning och sedan fortsätta på huvudleden. Vad gäller?

Jag ska göra en vänstersväng i en cirkulationsplats. Vilken placering ska jag använda? Vänster eller höger körfält?

Jag närmar mig en korsning och ska svänga. Vilken typ av inbromsning är bäst för miljön?

Jag måste starta min bil med hjälp av ström från batteriet i en annan bil. Vad ska jag tänka på?

Jag har för avsikt att vända på en 90-väg, vad gäller? Är det tillåtet?

Jag har vanligt B-körkort. Får jag köra med en husvagn tillkopplad som har samma totalvikt som bilens totalvikt?

Jag ska svänga till vänster i en korsning, men jag fortsätter att köra på huvudleden. Måste jag ge tecken?

Jag kör på en motorväg. Vad gäller vid en infart? Vem har väjningsplikt?

Jag kör ganska långsamt på en väg med mycket trafik, och det bildas en kö bakom mig. Vad ska jag göra?

Jag har stannat vid ett övergångsställe med rött ljus. Det passerar en grupp barn under uppsikt av en ledare. Får jag köra direkt när det slår om till grönt ljus?

Jag har en bensindriven bil. Vid vilket varvtal fungerar katalysatorn som bäst?

Jag kör på en smal väg när jag kommer till ett backkrön där sikten är skymd. Får jag köra om innan backkrönet?

Jag kör i 90 km/h och bromssträckan beräknas till 54 m. Hur lång blir bromssträckan om jag sänker hastigheten till 30 km/h?

Jag kör i dagsljus och en halvljuslampa går sönder. Vad ska jag göra?

Jag är i en vägkorsning och ska fortsätta köra rakt fram. Hur gör jag om det kommer ett demonstrationståg på korsande väg?

Jag har ett barn som är två år men saknar bilbarnstol, kan jag på ett lagligt sätt skjutsa mitt barn?

K

Kan det vara halt väglag på sommaren?

Kan körkortet återkallas om man har kört på en bil, skadat den och avviker från platsen utan att vidta någon åtgärd?

Kan man komma över gränsen för rattfylleri efter att ha druckit en starköl?

Kan man påskynda förbränningen av alkohol?

Kan jag bli straffad om jag lånar ut mitt fordon till en person som jag vet saknar körkort?

Kan jag bli av med körkortet om jag kör dagen efter att jag druckit alkohol?

Kan man straffas om man kör med 0,1 promille i blodet?

Kan jag dömas för rattfylleri trots att min alkoholhalt i blodet är lägre än 0,2 promille?

Kan man minska påverkan på miljön med sitt vägval?

Kan jag dömas för rattfylleri om jag tagit hallucinogena svampar?

Kan jag dömas för rattfylleri om jag har tagit läkemedel?

M

Mitt fordon saknar katalysator. Vad ska jag tänka på när det gäller risken med koloxid?

Måste man efterdra hjulbultarna efter ett hjulbyte?

Måste man ha bilbälte på sig när man åker taxi?

Måste man följa en vägtransportledares anvisningar?

Min bils totalvikt är 1 800 kg. Hur tung släpvagn får jag dra med vanligt B-körkort?

Måste jag köra ut på vägrenen om ett fordon vill köra om mig på till exempel en 90-väg?

Minskar katalysatorn koldioxidutsläppen?

Måste bilen registreringsbesiktigas om man har monterat på en dragkrok?

Minskar antalet trafikolyckor om fler personer samåker?

Måste jag lämna företräde åt trafiken på korsande väg när jag kör ut från en bensinstation?

Måste ett körfält vara utmärkt med vägmarkering?

Måste jag följa körfältspilarna i mitt körfält?

N

När måste man sätta ut varningstriangel för att varna andra vid en trafikolycka?

När måste höjden vid en viadukt märkas ut?

När är jag skyldig att anmäla till polisen att jag har kört på och skadat, eller dödat, ett vilt djur?

När är det halt väglag på hösten?

När är det förbjudet att använda helljus?

När är risken stor för fällknivsverkan med släpvagn?

När är jag skyldig att använda blinkers/körriktningsvisare?

När jag kör i en kurva, hur många gånger större blir sidkraften om jag kör dubbelt så fort?

När måste man registreringsbesiktiga sin bil?

När ska jag använda varningsblinkers?

När ska man använda dimbakljus?

När ska man kontrollbesiktiga en bil?

När är det stor risk för fartblindhet?

När tänds bromsljusen på bilen?

När är det vinterväglag?

När räknas ett släpfordon som lätt?

När måste man enligt lagen använda parkeringsljus?

När är man som tröttast under en bilresa?

När ska jag använda ljus- och ljudsignal?

När får barn använda enbart bilbälte utan annan skyddsutrustning?

När ska man blända av vid möte med lastbil på ett backkrön?

När gäller utfartsregeln?

O

Om man kör i ett tättbebyggt område i mörker, det är klart väder och gatlamporna är tända. Vilken belysning ska man använda?

Om jag har fått motorstopp och måste stanna vid vägkanten, var ska jag placera varningstriangeln?

Om man har en stoppsträcka på 15 meter i 30 km/h, hur lång blir då stoppsträckan i 50 km/h?

Om jag är inblandad i en trafikolycka med ett annat fordon. Vem ska lämna upplysningar och fylla i skadeanmälan?

Om jag är inblandad i en olycka och någon frågar om namn, adress och upplysningar om händelsen, är jag skyldig att lämna dessa uppgifter?

Om alla skulle hålla hastighetsbegränsningarna, hur mycket skulle koldioxidutsläppen minska?

Om jag ber min kompis att ha uppsikt bakåt när jag backar, vem har ansvaret om jag skulle krocka?

Om man ska göra en omkörning, vilket alternativ är bäst för miljön, flygande eller accelererande omkörning?

Om jag kört länge med hög fart och närmar mig en väg med lägre hastighetsbegränsning, kommer jag att sänka farten för mycket eller för lite om jag inte tittar på hastighetsmätaren?

Om det är vinterväglag, när måste man ha vinterdäck?

Om man behöver fylla på batteriet med vätska. Vilken vätska ska man fylla på med?

Om jag kör i 90 km/h, hur lång sträcka färdas bilen under två sekunder?

Om jag kör i 110 km/h, hur lång sträcka rullar bilen under två sekunder?

P

Påverkar lastens vikt bilens bränsleförbrukning?

På vilka veckodagar sker flest dödsolyckor i trafiken?

Påverkar luftkonditionering bilens bränsleförbrukning?

Påverkar lufttrycket i däcken bränsleförbrukningen?

På vilket avstånd upptäcker man en gående med reflexer om man kör i mörker med halvljus?

Påverkas bränsleförbrukningen av om man sköter servicen på sitt fordon?

På vilken plats är det bäst att tvätta sitt fordon ur miljösynpunkt?

Påverkar körning med olastad takbox bränsleförbrukningen?

På vilka platser sker de flesta kollisionerna mellan fordon och fotgängare?

Påverkar bilens stötdämpare väggreppet?

På vilken väg måste man använda varningstriangel?

På vilket avstånd ser man gångtrafikanter i mörker?

S

Styrservon fungerar endast när motorn är på. Du kan därför kontrollera styrservon genom att vrida på ratten samtidigt som du startar motorn. När motorn startar känner du att ratten blir lättare att vrida.

Ska bilbälte användas om man är gravid?

Ska man tänka på något speciellt om man möter en buss i en korsning?

Ska man flytta en bil som blivit stående på vägen på grund av en trafikolycka?

Ska en bilförare, ute i trafiken, fästa blicken på ett föremål?

Ska bromsvätskan bytas ut med jämna mellanrum?

Ska vägrenen användas i mörker?

T

Till vilken myndighet är jag skyldig att anmäla att jag har sålt min bil?

U

Ur miljösynpunkt, på vilken plats är det bäst att tvätta sitt fordon?

Under vilken tid gäller dubbdäcksförbud?

Ur miljösynpunkt, i vilken ordning ska man skrapa rutorna/starta bilen?

Under vilken tid på dygnet är risken för viltolycka störst?

Under vilken period får man normalt använda dubbdäck?

V

Varför är det bättre för miljön att använda motorbromsen i stället för färdbromsen?

Vad kan hända med väglaget när temperaturen sjunker från -4 till -12 grader?

Vilket straff är vanligast för grovt rattfylleri?

Vad menas med att anpassa hastigheten efter rådande förhållanden?

Vilka regler gäller på motortrafikled?

Vad ska man göra om man har kört på och skadat ett vägmärke?

Vad är skillnaderna mellan friktionsdäck och dubbdäck?

Vilka regler gäller i en korsning där trafikljusen blinkar gult?

Vad påverkar reaktionssträckans längd?

Vem ska jag kontakta om jag kolliderat med ett större vilt djur?

Vad ska jag göra om jag kör bil och börjar känna mig trött?

Vad gäller vid en busshållplats som saknar gul kantmarkering?

Vad menas med rekommenderad hastighet?

Var kan jag hitta hur många passagerare min bil är godkänd för?

Vilken kantstolpe finns oftast på höger sida vid en vägkorsning?

Vad blir konsekvenserna av felaktig framhjulsinställning?

Vilken är högsta tillåtna hastighet med ett efterfordon kopplat till bilen?

Vilken är den högsta hastighet traktorer får vara konstruerade för?

Vad täcker trafikförsäkringen?

Vad gäller vid en vägren med heldragen linje?

Vilken handling/vilka handlingar är man skyldig att ha med sig när man kör med tillkopplad släpvagn?

Vilken försäkring måste man ha på en registrerad bil?

Vad är ytinlärning och djupinlärning?

Vilken är den vanligaste orsaken till att många unga manliga förare omkommer på helgnätter?

Vilken vikt ökar när jag lastar släpvagnen? Bruttovikten eller tjänstevikten?

Vilka väjningsregler gäller vid en rondell?

Vad menas med reaktionssträcka?

Var går gränsen för drograttfylleri?

Vilken är den högsta hastighet ”Motorredskap klass 2” får vara konstruerad för?

Vad är en ”2+1-väg”?

Vad måste man göra när man har köpt en begagnad bil?

Vad innebär dubbel heldragen linje i vägens mitt?

Vad är största risken vid fartblindhet?

Vad ska jag göra om jag blir omkörd på en väg där det råder omkörningsförbud?

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för ”Moped klass 2”?

Vad är fördelen med att använda biobränsle i stället för fossilt bränsle?

Vad gäller vid en cykelpassage?

Vilken är den största tillåtna bredden på en bil, med lasten inräknad, när man kör på allmän väg?

Vad är bruttovikt?

Vilken är den största tillåtna bredden, med lasten inkluderad, en bil får ha?

Vad gäller om min bil har dubbdäck och jag får punktering? Vilken typ av däck måste jag byta till?

Vilken är den högsta hastighet ”Motorredskap klass 1” får vara konstruerad för?

Vilken vikt ökar när du lastar ditt fordon?

Vad avses med körbana?

Vad säger lagen om trötthet i trafiken?

Vad är en singelolycka?

Vad ska man göra om man kör med en tillkopplad husvagn eller släpvagn som är bredare än bilen?

Vilken grupp förare har generellt kortast reaktionstid i trafiken?

Vad ska man göra om man kommer som första person till en svår trafikolycka?

Vad är mikrosömn?

Vad är parkeringsvaktens huvudsakliga uppgift?

Vad innebär begreppet sannolikhetsinlärning?

Vilken hastighet får man köra i gångfartsområde?

Vad avgör bland annat att trängselskatt ska betalas?

Varför ska man efterdra hjulbultarna efter hjulbyte?

Vänster framdäck har slitits onormalt mycket på sidan av däcket. Vad kan det bero på?

Vilket ämne i avgaserna har störst inverkan på växthuseffekten?

Vad är skillnaden mellan erfarna och oerfarna förare i trafiken när det gäller reaktionsförmåga?

Vem har väjningsplikt när jag kör ut från en vägren?

Vilka regler gäller när man kör i gångfartsområde?

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för personbil med tillkopplad släpvagn?

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten som gäller för tung lastbil?

Vad är det för krav på mig som handledare?

Vad händer om man har fått fel på styrservon?

Vad är det första jag ska göra om jag ska svänga vänster från en landsväg?

Vad innebär högerregeln och när ska den användas?

Vilket färdmedel är bäst för miljön?

Varför ska man hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon?

Vad gäller när jag kör ut på en väg från en parkeringsplats? Vem har företräde?

Vilken väjningsregel gäller på parkeringsområden och andra öppna platser?

Vilka väjningsregler mot gående gäller vid övergångsställen?

Vem har ansvaret när jag övningskör privat?

Vad gäller om jag kör på en huvudled och kommer fram till en korsning med en trafiksignal som blinkar gult?

Vad är det minsta tillåtna mönsterdjupet?

Vad är motoroljans uppgifter?

Var är det större risk för halka när det är vinter?

Var ska jag hålla min uppmärksamhet när jag kör i en bilkö?

Vad innebär bevakat och obevakat övergångsställe?

Vilken är den högsta totalvikt en lätt lastbil får ha?

Varför måste man koppla katastrofbromsvajern rätt när man kopplar en släpvagn till bilen?

Vad innebär sannolikhetsinlärning?

Var upphör hastighetsbegränsningar/hastighetsskyltar att gälla?

Vad menas med stoppsträcka?

Vad innebär en flygande inspektion?

Vem får parkera på handikappsparkering?

Vilka problem kan det medföra att köra lastbil med släpvagn?

Vad står förkortning LABC för?

Vad är några exempel på synvillor i trafiken?

Vilken handling ska man ha med sig när man kör personbil?

Vad händer om man blir stoppad i en trafikkontroll efter att ha kört 55 km/h på en väg med hastighetsbegränsningen 30 km/h?

Vad innebär det om bromspedalen sjunker något när jag startar motorn?

Var hittar jag uppgifter om vilken typ av olja som ska användas till motorn?

Varningslampan för batteriet lyser. Vad kan det bero på?

Vilken handling ska man ta med sig när man kör lätt lastbil?

Vad har säkringarna i bilens elsystem för uppgift?

Vilken belysning ska jag ha tänd om jag har stannat på vägrenen i mörker?

Vad bör man tänka på dagen efter man har druckit alkohol?

Vilken typ av olycka orsakas oftast av en trött förare?

Vilken effekt har grupptryck på oss människor?

Vilken typ av däck orsakar mest dammpartiklar och sot vid körning?

Vad gäller om en trafiksignal växlar från blinkande gult till fast gult ljus?

Vad avgör hur mycket man betalar i fordonsskatt för sitt fordon?

Vilket bromssystem är vanligast på släpvagnar till personbil?

Vad påverkar reaktionstiden?

Vilka regler gäller på motorväg?

Vad har jag för skyldighet om jag har kört på och skadat en älg, men den dog inte?

Var är det störst risk för halka om temperaturen ligger strax under 0 grader och det är snöfritt på vägarna?

Vad är underkylt regn och när förekommer det?

Vilken är den största tillåtna längd en bil får ha med last/tillkopplad släpvagn?

Vilket bränsle är fossilt?

Vad innebär tresekundersregeln?

Vad menas med fläckvis halka och var förekommer det?

Vad gäller i en korsning med skylten ”Stoppsignal” och trafikljuset lyser rött?

Vilken belysning får kombineras med halvljus?

Vad innebär begreppet imitationsinlärning och vad kan det ge för effekt i trafiken?

Vad händer med bränsleförbrukningen om man kör med lägre lufttryck i däcken än det som står i instruktionsboken?

Vad innebär en heldragen gul vägmarkering längs trottoarkanten?

Vad ska jag göra om det kör en polisbil bakom mig med blinkande rött och blått ljus?

Vid körning drar min bil åt höger, vad kan orsaken vara?

Vilka regler om stannande och parkering gäller vid järnvägskorsning?

Vad gäller vid flervägsväjning?

Vad gäller när man kör ut från ett gångfartsområde?

Varför bör däcken som har det bästa väggreppet vara monterade bak?

Vad gäller i korsning med enskild väg?

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för ett LGF-fordon?

Var går gränsen för rattfylleri och grovt rattfylleri?

Vad ska jag tänka på om jag möter en militärkolonn?

Varför är impulsivitet farligt i trafiken?

Vad är minsta tillåtna mönsterdjup vid sommarväglag?

Vilket är det minsta avståndet man ska ha mellan ratten och kroppen, med tanke på krockkudden?

Vilket sinne använder vi oss mest av i trafiken?

Vad händer med bränsleförbrukningen vid motorbromsning?

Vad händer om mitt körkort återkallas under prövotiden?

Vad avgör vilken hastighet jag ska ha när jag passerar en järnvägskorsning?

Vad påverkar bromssträckan?

Vad leder överinlärning till?

Vad gäller vid bogsering?

Vilken är den högsta hastigheten för ”Moped klass 1”?

Vad ska man göra om man råkar ut för vattenplaning?

Vad är skillnaden mellan erfarna och oerfarna förare när det gäller avsökning?

Vad påverkar rörelseenergin?

Vilket avstånd ska jag hålla till framförvarande bil om jag kör i 90 km/h?

Vad är fördelen med en bil som är utrustad med friktionsdäck jämfört med sommardäck?

Vad är skillnaderna mellan motortrafikled och motorväg?

Vad är bashastigheten inom och utanför tätbebyggt område?

Vad ska man göra om man kommer till en olycksplats och finner en person som troligen är drabbad av chock?

Vilken olyckstyp är vanligare bland äldre förare?

Vad ska jag göra när jag blir omkörd?

Vilken försäkring ersätter fordonets skador om jag kör i diket?

Vilken typ av däck är bäst för att minska risken för vattenplaning?

Varför ska man inte ständigt köra med dimbakljuset tänt?

Vilken ljuskombination får användas när man kör?

Vad är definitionen på en tung lastbil?

Var ska jag stanna om stopplinjen inte syns?

Vilka är vägtrafikanter?

Vilken längd ska ett barn ha för att använda endast bilbälte?

Vad är skillnaden mellan B-körkort och utökat B-körkort?

Vad ska jag göra om motortemperaturen blir för hög?

Vad gäller om man inte kontrollbesiktigar bilen i rätt tid?

Vad ska man göra om temperaturmätaren stiger till röd markering?

Varför ska jag ha ögonkontakt med trafikanter vid övergångsställen?

Vad gäller vid flervägsstopp?

Vad får jag köra med B-körkort/B-behörighet?

Vad ska jag göra om laddningslampan börjar lysa?

Vad är moddplaning?

Vilken är den högsta hastigheten som en tung lastbil får köra på motorväg?

Vad leder ett igensatt luftfilter till?

Vad behöver jag för att få börja övningsköra?

Vad gäller angående villkorligt körkort med alkolås?

Var ska man rikta blicken för att nå största möjliga säkerhet när man kör?

Vad är fördelarna med ABS-bromsar?

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för en bil med tillkopplad bromsad släpvagn?

Vilken regel gäller angående stannande och parkering vid en busshållplats?

Vem ska skriva under anmälan om ägarbyte?

Vem har ansvaret om en medicin påverkar min körförmåga?

Vad utmärker en understyrd bil?

Vilken är den bästa åtgärden mot trötthet?

Vad innebär imitationsinlärning?

Vilken skyddsanordning skyddar bäst vid påkörning bakifrån?

Vad ska jag göra om oljetryckslampan tänds?

Vilken är vanligtvis den första varningssignalen för trötthet?

Var bör hjulen med bäst väggrepp sitta? Fram eller bak?

Vad säger vinterdäckslagen?

Vilken vätska ska man blanda med vatten för att det inte ska frysa i kylsystemet?

Vilken är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område?

Vad gäller om jag kommer fram till en vägarbetare med röd flagga?

Vad händer om bromsservon är ur funktion?

Vad är vägtransportledares uppgift?

Vad påverkar kultrycket?

Vad menas med defensiv körning?

Vad menas med att trafikanter kan ha ett dolt handikapp?

Vad räknas som parkering?

Vilka regler gäller vid en cykelbana?

Vilka regler gäller när jag kör med nödhjul?

Vilken är den lägsta fria höjden på en bro som inte är utmärkt?

Vad innebär trafikens grundregler?

Vad menas med bromssträcka?

Ä

Är det tillåtet att backa på en motortrafikled?

Är det tillåtet att parkera eller stanna på huvudled?

Är den kortaste vägen alltid den mest miljövänliga?

Är det tillåtet att parkera på vänster sida på en enkelriktad gata?

Är det något särskilt man ska kontrollera efter att man har tvättat sin bil?

Är det tillåtet att köra om en cyklist precis före ett obevakat övergångsställe?

Är det bra för miljön att vaxa bilen?

Är det tillåtet att parkera på vänster sida av vägen?

Är det tillåtet att köra om innan en järnvägskorsning?

Är det tillåtet att köra om på höger sida?

Är det tillåtet att göra en U-sväng på landsväg?

Är parkering tillåten inom gångfartsområde?

Är det sant att prövotiden är 5 år?

Ö

Ökar utsläppen om jag accelererar snabbt vid en omkörning?

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link