Vad menas med att trafikanter kan ha ett dolt handikapp?

Vissa handikapp kan vara lätta att upptäcka, till exempel rörelsehindrade med rullstol eller synskadade med en vit käpp.

Andra handikapp, som till exempel hörselskador, syns inte och är därför svåra att upptäcka för andra trafikanter – de kallas för dolda handikapp.

Läs mer om äldre och funktionshindrade.