Är det tillåtet att parkera på vänster sida på en enkelriktad gata?

Generellt gäller att parkering ska ske på höger sida, men på gator med enkelriktad trafik är det normalt tillåtet att parkera på vänster sida.

Läs mer om parkering.