Vad menas med att anpassa hastigheten efter rådande förhållanden?

Du ska inte alltid köra i den hastighetsbegränsning som anges, utan i den fart där du kör säkert och har kontroll över bilen. Du ska därför anpassa hastigheten efter rådande förhållande, som till exempel sänka hastigheten om det är halt på vägen.

Exempel på situationer/förhållanden när du ska sänka hastigheten:

  • Vid nedsatt sikt på grund av till exempel snörök, regn eller mörker.
  • När barn befinner sig i närheten eller på vägen.
  • Vid vägarbete.
  • I skarpa kurvor.
  • Inom tättbebyggt område.