När måste man enligt lagen använda parkeringsljus?

Du måste använda parkeringsljus när du har stannat vid vägkanten i mörker och vägbelysningen är dålig.

Läs mer bilens belysningar.