Vad innebär det om bromspedalen sjunker något när jag startar motorn?

Det innebär att bromsservon fungerar. För att kontrollera bromsservon ska du trycka ner bromsen några gånger och sedan starta motorn samtidigt som du trycker ned pedalen. Sjunker pedalen när motorn startar fungerar bromsservon som den ska.

Lär mer om bromssystemet.