Har jag några skyldigheter om jag tappat last på vägen?

Ja. Har du tappat last på vägen måste du flytta på den direkt. Går den inte att flytta på måste du varna andra trafikanter, om den utgör ett hinder i trafiken.

Läs mer om last i bilen.