Körkortsteori steg för steg

Lär dig all körkortsteori från körkortsboken 2024 steg för steg. I varje steg finns teori och körkortsfrågor.

1

Intro

2

Grunder & begrepp

3

Högerregeln

4

Väjningsregler 1

5

Väjningsregler 2

6

Väjningsregler 3

7

Anvisningar & trafiksignaler

8

Prov

9

Parkering 1

10

Parkering 2

11

Parkering 3

12

Områden: gående

13

Områden: cyklister

14

Cirkulation & placering

15

Motorväg 1

16

Motorväg 2

17

Landsväg 1

18

Landsväg 2

19

Vägarbete & järnvägskorsning

20

Prov

21

Omkörning

22

Mörkerkörning

23

Halt väglag

24

Vid trafikolycka

25

Nödstopp & viltolycka

26

Släpvagn

27

Släpvagn & bogsering

28

Prov

29

Beräkna sträckor

30

Köregenskaper

31

Däck

32

Bromsar & styrning

33

Säkerhet i bilen

34

Bilens hjälpsystem

35

Bilens belysningar

36

Varningslampor

37

Last & vikter

38

Besiktning & försäkring

39

Prov

40

Inlärning

41

Trötthet & droger

42

Alkohol

43

Grupptryck & stress

44

Moral & personlighet

45

Straff

46

Unga & äldre förare

47

Synen

48

Synen & andra sinnen

49

Olika trafikanter

50

Prov

51

Sparsam körning

52

Bränslen

53

Utrustning

54

Prov

55

Varningsmärken

56

Väjningspliktsmärken

57

Förbudsmärken

58

Påbudsmärken

59

Anvisningsmärken

60

Lokaliseringsmärken

61

Tilläggstavlor

62

Tecken av polis

63

Vägmarkeringar

64

Hastigheter

65

Prov

66

Slutprov

Wohoo! Du har nu gått igenom 750 frågor och all teori från körkortsboken Körkortsteori 2024. I “Körkortsfrågor” finns över 1000 frågor att öva på inför Trafikverkets prov. När du har lärt dig faktan bakom alla frågor och får godkänt varje gång du gör Trafikos teoriprov är du redo för Trafikverkets prov. Lycka till!

Till körkortsfrågor
Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link