Vilken grupp förare har generellt kortast reaktionstid i trafiken?

De som oftast har kortast reaktionstid är medelålders förare med mycket erfarenhet av bilkörning.

Läs mer om unga och äldre förare.