Vad räknas som parkering?

Enligt lagen ses allt stannande som parkering om du inte stannar för:

  • Att trafiksituationen kräver det.
  • Att undvika fara.
  • På- eller avstigning.
  • På- eller avlastning.

Detta gäller oavsett om föraren sitter kvar i bilen eller inte.

Läs mer om parkering.