Ska en bilförare, ute i trafiken, fästa blicken på ett föremål?

Nej, som förare ska du ha en rörlig blick och inte fästa blicken på föremål. Fäster du blicken är risken stor att du missar viktig information.

Läs mer om avsökning och rörlig blick.