Vad är bruttovikt?

Bruttovikt är den vikt som ditt fordon har vid ett visst tillfälle. Om du lastar bilen eller kör med passagerare kommer bruttovikten att öka.

Transportstyrelsen definierar bruttovikt som den sammanlagda vikt som alla hjul på fordonet vid ett visst tillfälle överför tull vägbanan.

Läs mer om tjänstevikt eller totalvikt.