Vad innebär sannolikhetsinlärning?

Sannolikhetsinlärning betyder att man ofta kör i samma trafiksituation och lär sig om det är stor eller liten risk att en händelse ska inträffa. Det kan både vara positivt och negativt.

Läs mer om sannolikhetsinlärning.