Hur många procent av de fotgängare som bli påkörda i 50 km/h dödas?

Över 50 % av de fotgängare som blir påkörda i 50 km/h dödas.

Om farten vid olyckstillfället istället är 30 km/h dödas endast cirka 10 % av de fotgängare som blir påkörda.