Måste jag följa körfältspilarna i mitt körfält?

Är ditt körfält avgränsat med en heldragen linje måste du följa körfältspilarna.

Är körfältet avgränsat med streckade linjer är körfältspilarna endast en upplysning om lämpligast färdväg och måste inte följas.