Vad ska jag göra om jag blir omkörd på en väg där det råder omkörningsförbud?

Du ska alltid försöka underlätta för fordon som kör om dig så att det inte uppstår en trafikfarlig situation, även fast omkörningen är olaglig.

Läs mer om omkörning.