En polis vinkar att jag ska köra, men trafikljuset i korsningen lyser rött. Vad ska jag göra?

Du ska köra enligt polismannens tecken, trots att trafikljuset lyser rött. En polismans anvisningar prioriteras före andra anvisningar i trafiken.

I den här ordningen gäller anvisningar och regler i trafiken:

  1. Polismans tecken
  2. Trafiksignal
  3. Vägmärken
  4. Regler

Läs mer om trafikljus och polismans tecken.