Måste man följa en vägtransportledares anvisningar?

Ja. Du är skyldig att följa anvisningarna från en vägtransportledare.