Hur många minuter vinner man per mil om man ökar hastigheten från 70 till 90 km/h?

Cirka två minuter.

Uträkning:

Ursprunglig hastighet: 70 km/h → 7 mil/h
60 minuter/7 mil/h = 8,6 minuter för att åka en mil.

Ny hastighet: 90 km/h → 9 mil/h
60 minuter/9 mil/h ≈ 6,7 minuter för att åka en mil.

Tid vunnen per mil: 8,6 min – 6,7 min ≈ 2 min.