Vad är innebär bevakat och obevakat övergångsställe?

Bevakat övergångsställe innebär att det antingen finns trafikljus eller polis som dirigerar trafiken. Vid obevakat övergångsställe finns inget av detta.

Ett övergångsställe med skolpatrull räknas som obevakat.

Läs mer om bevakat och obevakat övergångsställe.