Hur stor del av all koldioxidutsläpp i Sverige orsakas av vägtrafiken?

Vägtrafiken står för cirka 30 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Trafikverket