Vilken är den högsta hastigheten för ”Moped klass 1”?

Högsta tillåtna hastighet för ”Moped klass I” är 45 km/h.

För ”Moped klass II” är det 25 km/h.