Ur miljösynpunkt, på vilken plats är det bäst att tvätta sitt fordon?

Den bästa platsen att tvätta fordonet är på särskilda tvättanläggningar. På dessa anläggningar finns avlopp som separerar olja och andra giftiga ämnen från spillvattnet.