Hur långt innan faran sitter vanligtvis ett varningsmärke på en motorväg?

På vilket avstånd varningsmärket normalt sitter beror på hastighetsbegränsningen på vägen. Motorvägar har generellt en hastighetsbegränsning på 90 km/h eller högre och då sitter varningsmärket normalt 200 – 400 meter innan faran.

Avstånd från faran i olika hastighetsbegränsningar:
50 km/h eller lägre: 5 – 75 meter
60 – 70 km/h: 50 – 200 meter
80 – 90 km/h: 150 – 250 meter
90 km/h eller högre: 200 – 400 meter