Mitt fordon saknar katalysator. Vad ska jag tänka på när det gäller risken med koloxid?

Det är särskilt viktigt att tänka på koloxidrisken när motorn är igång och du är i trånga, stängda utrymmen, till exempel i ett garage. Koloxid är en luktfri och färglös gas, vilket gör den svår att upptäcka.