I vilken ordning ska jag följa anvisningar i trafiken när det gäller trafiksignaler, regler och skyltar?

I denna ordning ska du följa/prioritera anvisningar och regler:

  1. Polismans tecken
  2. Trafiksignal
  3. Vägmärken/skyltar
  4. Regler

Exempel: I en korsning med fungerande trafikljus gäller inte högerregeln eftersom trafikljusen prioriteras högre.

Läs mer om detta i trafikljus & polismans tecken.