I vilken situation är risken för grupptryck störst, med manliga eller kvinnliga passagerare?

Enligt trafikverket finns det internationella studier som visar att risken för grupptryck är störst med en ung manlig förare med unga manliga passagerare.

Den unga manliga föraren känner ett större behov att visa sig tuff inför sina manliga passagerare.

Läs mer om grupptryck.