Hur långt färdas bilen på en sekund i 30, 50, och 90 km/h?

För att ta reda på hur långt bilen färdas på en sekund måste man omvandla km/h till meter per sekund, och det gör man genom att dela hastigheten (km/h) med 3.6.

30/3.6 = cirka 8 meter på en sekund

50/3.6 = cirka 14 meter på en sekund

90/3.6 = cirka 25 meter på en sekund