Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för en bil med tillkopplad bromsad släpvagn?

Högsta tillåtna hastighet med bromsad släpvagn är 80 km/h. Det gäller även på motorväg och motortrafikled.