För koldioxidutsläppen från fordon betalas en skatt, vilken?

Den skatt som betalas för koldioxidutsläppen från ditt fordon är fordonsskatt. Fordonsskatten beräknas antingen från hur mycket koldioxid ditt fordon släpper ut eller från hur mycket fordonet väger.

Om du inte ska använda ditt fordon kan du undvika fordonsskatten genom att ställa av fordonet. Fordonsskatt betalas endast för påställda fordon.

Läs mer om miljöfarliga utsläpp och föroreningar.