Hur ska helljuset användas vid omkörning i mörker?

Vid omkörning i mörker ska du göra så här:

  1. Använd helljuset så länge som möjligt. När ljuset når fram till bilen, som du ska köra om, växla till halvljus så att du inte riskerar att blända föraren.
  2. När du påbörjat omkörningen och ligger snett bakom bilen framför - slå på helljuset igen.

Föraren som blir omkörd ska slå av helljuset när omkörande fordon avslutar omkörningen och kör in framför.

Läs mer om mörkerkörning.