Vad gäller när jag kör ut på en väg från en parkeringsplats? Vem har företräde?

När du kör ut från en parkeringsplats gäller utfartsregeln, du måste lämna företräde åt trafiken som finns på vägen som du kör ut på.

Läs mer om utfartsregeln.