Vilket är det minsta avståndet man ska ha mellan ratten och kroppen, med tanke på krockkudden?

Det minsta rekommenderade avståndet är 25 cm. Om du sitter närmare kan du skadas när krockkudden löser ut.

Läs mer om krockkudde.