Vad är en ”2+1-väg”?

En 2+1-väg är en landsväg eller motortrafikled som byggts om för att höja säkerheten. Vägen har omväxlande ett eller två körfält i vardera riktningen. Det finns ett mitträcke som avgränsar mot mötande trafik. Detta minskar antalet mötesolyckor.

2+1-vägar som är landsvägar har ofta smalare körfält och smala, eller inga, vägrenar. Var även beredd på att dessa vägar kan ha plankorsningar.

2+1-vägar som är motortrafikleder har ofta bredare vägrenar och saknar plankorsningar.