Faktabank / Frågor inom körkortsteori

Får man stanna på en busshållplats?

Det är tillåtet att stanna på en busshållplats, men endast om du stannar för att släppa av eller ta upp passagerare och det inte hindrar busstrafiken. Det gäller inom markerat område eller 20 meter före hållplatsen och 5 meter efter hållplatsskylten.

Är hållplatsen markerad med streckad gul linje gäller ovanstående regler.

Är hållplatsen markerad med heldragen gul linje gäller stoppförbud på hållplatsen.Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link