På vilket avstånd ser man gångtrafikanter i mörker?

På vilket avstånd du upptäcker en gående beror på olika faktorer: Mörk eller ljus klädsel, hel- eller halvljus och om den gående har reflexer.

Avstånd från bilen som du upptäcker gående:

Mörka kläder: 25 meter med halvljus och 150 meter med helljus.

Ljusa kläder: 60 meter med halvljus och 300 meter med helljus.

Reflex: 125 meter med halvljus och 450 meter med helljus.

Läs mer om mörkerkörning.