Jag måste starta min bil med hjälp av ström från batteriet i en annan bil. Vad ska jag tänka på?

Det är viktigt att du kopplar ihop batterierna rätt så att du inte riskerar kortslutning.

Du ska tänka på att:

  • Pluspolerna på batterierna ska kopplas ihop med en startkabel.
  • Batterierna från båda bilarna ska ha samma volttal.
  • Minuspolen från den givande bilens batteri ska kopplas till en karossdel på din bil.

Läs mer om starthjälp.