Hur påverkar hastigheten observationsbredden?

Ju snabbare man kör, desto smalare blir observationsbredden. Detta innebär att man blir sämre på att upptäcka saker vid sidan om vägen.