Vilka regler gäller på motortrafikled?

På motortrafikled gäller samma regler som på motorväg. Det vill säga, det är förbjudet att stanna, backa eller vända.

Läs mer om regler på motortrafikled och motorväg.