Jag har för avsikt att vända på en 90-väg, vad gäller? Är det tillåtet?

Ja. Det är tillåtet, men det är viktigt att du har god sikt för att kunna kontrollera att inga fordon kommer - så att du kan utföra vändningen på ett säkert sätt.