När jag kör i en kurva, hur många gånger större blir sidkraften om jag kör dubbelt så fort?

Sidkraften ökar kvadratiskt vilket innebär att fördubblad hastighet ger fyra gånger högre sidkraft. Det är därför viktigt att du håller tillräckligt låg hastighet i kurvor.