Hur straffas jag om jag kör narkotikapåverkad?

Narkotiska preparat i samband med bilkörning ses enlig lagen som rattfylleri och du blir därför straffad på samma sätt. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse. Normalt återkallas körkortet.

Läs mer om narkotika.