Hur långt avstånd till framförvarande fordon bör man ha?

Hur långt avstånd du ska ha till fordonet framför beror på vilken hastighet du har. Det finns två tumregler som är bra att använda:

Samma avstånd som hastighet: Kör du i 90 km/h, ha ett avstånd på minst 90 m.

Tresekundersregeln: Du ska ligga tre sekunder bakom fordonet framför. Välj ut ett märke i vägen, till exempel en skugga på vägen. När fordonet framför passerar märket, börjar du räkna sekunder. Passerar du märket innan tre sekunder ska du öka avståndet.

Dessa tumregler gäller vid bra vägförhållanden. Är det till exempel dåligt väglag, öka avståndet.