Hur påverkas man av högt buller från trafiken?

En hög bullernivå kan skapa koncentrationssvårigheter och ge huvudvärk. Bullret stör också nattsömnen vilket gör att du blir tröttare.