Hur påverkas miljön av upprepade accelerationer och inbromsningar?

Med ett ryckigt körsätt och upprepade accelerationer och inbromsningar ökar bränsleförbrukningen och utsläppen ökar. Det leder till att miljöpåverkan blir större.

Läs mer om EcoDriving (sparsam körning).