Vad ska man göra om man har kört på och skadat ett vägmärke?

Om du har kört på och skadat en trafikanordning ska du i första hand återställa anordningen. Om det inte går att återställa ska du märka ut platsen och anmäla det till polisen.

Läs mer om åtgärder vid trafikolycka.