På vilka platser sker de flesta kollisionerna mellan fordon och fotgängare?

De flesta kollisionerna mellan fordon och fotgängare sker på, eller i närheten av, övergångsställen.