Vilken är den högsta hastighet traktorer får vara konstruerade för?

Traktorer får högst vara konstruerade för 40 km/h.