Faktabank

Guider

Ordlista

Körmoment

Intro: Körställning och bilens funktioner

Körställning

Grundfunktioner i bilen

Inledande körning del 1

Starta och stanna bilen (manuell)

Krypkörning (manuell)

Styrning och blick

Backning

Inledande körning del 2

Handfattning och uppväxling (manuell)

Motorbromsning och mjuk inbromsning (manuell)

Nedväxling (manuell)

Hård inbromsning och styrning från passagerarsätet

Inledande körning del 3

Start i motlut (manuell)

Kort stopp i motlut och start i medlut (manuell)

Vändning

Parkering vid sidan av väg

Parkering på parkeringsplats

Stadskörning del 1

Väjningsregler: prioritet och trafiksignaler

Väjningsregler: Vägmärken och övriga regler

Placering, avsökning och hastighetsanpassning

Avsökning i stadstrafik och defensiv körning

Döda vinkeln och placering vid sväng i korsning

Stadskörning del 2

Enkelriktad gata och placering i korsning vid enkelriktat

Att välja körfält och göra körfältsbyte

Cirkulationsplats (rondell)

Väjningsregler: Blockeringsregeln och bussregeln

Övergångsställe och cykelöverfart

Öva på att vända och parkera

Landsväg

Introduktion till landsvägskörning

Påfart till landsväg

Körning på landsväg

Sväng på landsväg

Järnvägskorsning

Motorväg och motortrafikled

Introduktion till motorväg och motortrafikled

Påfart, körning och avfart

Omkörning

Fordonskännedom och riskfyllda situationer

Kontrollampor

Under motorhuven

Styrning, bromsar, däck och last

Mörkerkörning

Halt väglag

Körprov

Överblick och tips

Allt du behöver veta i detalj

Frågor inom körkortsteori