Väjningsregler: Blockeringsregeln och bussregeln

Tidigare har vi gått igenom olika väjningsregler som gäller i korsningar, exempelvis högerregeln och utfartsregeln. I denna del kommer vi att gå igenom ytterligare två regler som du behöver kunna när du kör i stadstrafik: blockeringsregeln och bussregeln. Lämplig övningsplats: Stadsvägar, busshållplatser och villaområden.


Indelning

Blockeringsregeln

Bussregeln

Avsläppta passagerare vid hållplats


Blockeringsregeln

Om du exempelvis kör i en bilkö i stadstrafik och endast följer fordonet framför dig finns det risk att du stannar och blir stillastående i en korsning eller på ett övergångsställe. Det är inte tillåtet och du hindrar korsande trafik i onödan. Om du stannar innan en korsning eller ett övergångsställe kan korsande fordon och trafikanter passera som vanligt.För att undvika detta finns den så kallade blockeringsregeln. Blockeringsregeln innebär att du ska planera din körning och anpassa din hastighet så att du inte behöver stanna och blockera korsande trafik vid:

  • Korsningar
  • Övergångsställen
  • Cykelpassager, cykelbanor eller cykelöverfarter


Bussregeln

Du kör förbi en buss som står still på en busshållplats, men föraren av bussen visar med blinkers att hen planerar att starta och köra in i ditt körfält. I detta fall är frågan, har du eller busschauffören väjningsplikt? Svaret beror på vilken hastighetsbegränsning som gäller på vägen enligt bussregeln:

  • 60 km/h eller högre: Om hastighetsbegränsningen på vägen du kör på är 60 km/h eller högre har du inte längre väjningsplikt mot bussen när chauffören blinkar för att köra ut från hållplatsen.
  • 50 km/h eller lägre: Om hastighetsbegränsningen på vägen du kör på är 50 km/h eller lägre är du skyldig att lämna företräde åt bussen när chauffören blinkar för att köra ut från hållplatsen. Undantag: Om det finns mer än ett körfält i din riktning gäller endast regeln om du kör i det högra körfältet.Avsläppta passagerare vid hållplats

Om en buss står stilla på en busshållplats har chauffören troligtvis släppt av passagerare. Det finns risk att någon av dessa passagerare ska korsa vägen och går ut framför bussen där sikten är skymd för dig. Detta gör att du upptäcker den gående väldigt sent och du har kort tid på dig att reagera och bromsa. Därför ska du anpassa hastigheten och vara bromsberedd, vilket innebär att du håller högerfoten precis ovanför bromspedalen.